ProjectsBackUpWordPress3.xPolish Log in

Translation of 3.x: Polish

1 2 3 8
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Starting Backup Rozpoczynam wykonywanie kopii zapasowej Details

Starting Backup

Rozpoczynam wykonywanie kopii zapasowej

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:08 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this schedule? All of it's backups will also be deleted. Czy na pewno chcesz usunąć ten harmonogram? Wszystkie jego kopie zapasowe również zostaną usunięte. Details

Are you sure you want to delete this schedule? All of it's backups will also be deleted.

Czy na pewno chcesz usunąć ten harmonogram? Wszystkie jego kopie zapasowe również zostaną usunięte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:08 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
'Cancel' to go back, 'OK' to delete. 'Anuluj' by powrócić, 'OK' by usunąć. Details

'Cancel' to go back, 'OK' to delete.

'Anuluj' by powrócić, 'OK' by usunąć.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:08 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reducing the number of backups that are stored on this server will cause some of your existing backups to be deleted, are you sure that's what you want? Zmniejszenie liczby kopii zapasowy, które są przechowywane na tym serwerze spowoduje, że niektóre kopie zapasowe zostaną usunięte, czy na pewno chcesz to zrobić? Details

Reducing the number of backups that are stored on this server will cause some of your existing backups to be deleted, are you sure that's what you want?

Zmniejszenie liczby kopii zapasowy, które są przechowywane na tym serwerze spowoduje, że niektóre kopie zapasowe zostaną usunięte, czy na pewno chcesz to zrobić?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:08 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
every 12 hours at %1$s & %2$s co 12 godzin o %1$s oraz %2$s Details

every 12 hours at %1$s & %2$s

co 12 godzin o %1$s oraz %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:08 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
weekly on %1$s at %2$s cotygodniowo w %1$s o %2$s Details

weekly on %1$s at %2$s

cotygodniowo w %1$s o %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:08 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
this server tym serwerze Details

this server

tym serwerze

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here are the errors that we're encountered: Oto błędy na które się natknęliśmy: Details

Here are the errors that we're encountered:

Oto błędy na które się natknęliśmy:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the errors above look like Martian, forward this email to %3$s and we'll take a look Jeśli błędy powyżej wyglądają jak język kosmitów, prześlij ten e-mail do %3$s, a rzucimy na niego okiem Details

If the errors above look like Martian, forward this email to %3$s and we'll take a look

Jeśli błędy powyżej wyglądają jak język kosmitów, prześlij ten e-mail do %3$s, a rzucimy na niego okiem

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid root path Nieprawidłowa ścieżka katalogu głównego Details

Invalid root path

Nieprawidłowa ścieżka katalogu głównego

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default BackUpWordPress performs a daily backup of your database and a weekly backup of your database & files. You can modify these schedules. Domyślnie BackUpWordPress wykonuje codziennie kopię zapasową bazy danych oraz cotygodniowo kopię bazy danych i plików. Możesz zmienić te harmonogramy. Details

By default BackUpWordPress performs a daily backup of your database and a weekly backup of your database & files. You can modify these schedules.

Domyślnie BackUpWordPress wykonuje codziennie kopię zapasową bazy danych oraz cotygodniowo kopię bazy danych i plików. Możesz zmienić te harmonogramy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backups directory isn't writable, run %1$s or %2$s or set the permissions yourself. Twój katalog kopii zapasowych nie jest zapisywalny, wykonaj polecenie %1$s lub %2$s, albo ustaw uprawnienia własnoręcznie. Details

Your backups directory isn't writable, run %1$s or %2$s or set the permissions yourself.

Twój katalog kopii zapasowych nie jest zapisywalny, wykonaj polecenie %1$s lub %2$s, albo ustaw uprawnienia własnoręcznie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The backups directory can't be created because your %1$s directory isn't writable, run %2$s or %3$s or create the folder yourself. Katalog kopii zapasowych nie może zostać utworzony ponieważ katalog %1$s nie jest zapisywalny, wykonaj polecenie %2$s lub %3$s, albo utwórz katalog własnoręcznie. Details

The backups directory can't be created because your %1$s directory isn't writable, run %2$s or %3$s or create the folder yourself.

Katalog kopii zapasowych nie może zostać utworzony ponieważ katalog %1$s nie jest zapisywalny, wykonaj polecenie %2$s lub %3$s, albo utwórz katalog własnoręcznie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s isn't a valid email %s nie jest poprawnym adresem e-mail Details

%s isn't a valid email

%s nie jest poprawnym adresem e-mail

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email notification Powiadom e-mailem Details

Email notification

Powiadom e-mailem

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-25 21:59:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 8
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as